سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه رستمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران
وحید احمدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

چکیده:

در این تحقیق دو مقطع چینه شناسی تحت عنوان بختگان و گدوان از سازند سورمه انتخاب و باا مطاعهاه ۰۴۴ مقطاع میکروساکو یوفسیل ها و میکروفاسیس های آنها شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. میکروفسیلهای شاخص شناسایی شده در این مقاطع به ترتیب از قدیم به جدید شامل اند بر: Pfenderina salernitana , Pfenderina trocoidea , Meyendorffina sp. , Siphovalvulina sp. ,Redmondoides rotundatus , Trocholina conica , Siphovalvulina gibraltarensis. Duotaxis metula , Pseudomarssonella plicata , Mesoendothyra sp. , Andersenolina elongata ,Kurnubia palastiniensis, Calpionella alpina , Calpionellopsis simplex , Tintinopsella remanei , Clypeina jurassica sp. برمبنای میکروفسیل های عنوان شده ۶ بایوزون از ۶۵۴ متر از رسوبات یاد شده شناسایی و مهرفی گردید. به طور کلی سن سازند سورمه عیاس تا تیتونین میانی می باشد.