سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی اکرم – کارشناس ارشد مهندسین مشاور آبساران، عضو هیئت اجرائی و عضو گروه کار و زه
سینا اکرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

زهکشی کنترل شده، تلفیق آبیاری و زهکشی است . با باز و بسته کردن خروجی زهکش، می توان سطح آب را در داخل خاک در حدی مطلوب حفظ کرد به طوری که گیاه بتواند به کمک نیروی موئینه ای از آب استفاده کند و در عین حال، به گیاه آسیبی از نظر ماندابی شدن وارد ن گردد. زهکشی کنترل شده می تواند نقش مهمی در حفظ آب، بالابردن راندمان آبیاری، حفظ مواد غذایی خاک و در نهایت، حفظ کیفیت آب پائین دست داشته باشد . رویکرد جدید زهکشی این است که زهشکی مصنوعی تنها در صورتی انجام شود که ضرورت آن کاملاً محسوس باشد.زهکشی کنترل شده سالهاست که در برخی کشورها نظیر هلند، ایالات متحده و مصر، مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعاتی که اخیراً به عمل آمده نشان می دهد که این روش می تواند در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مورد بهره برداری قرار گیرد . در صورتی که مطالعات بعدی، امکان پذیری استفاده از آ ن را در ایران تایید کند، راندمان آبیاری و کیفیت آب پائین دست طرحهای دارای شبکه زهکشی زیرزمینی، بهبود خواهد یافت. در این مقاله، سعی شده است که مزایا و محدودیت های این روش گفته شود و توجه خوانندگان را به تفکر در مورد استفاده از این روش در برخی نقاط ایران جلب کند