سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود نیک نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

برای انجام این تحقیق ظرف پلاستیکی به قطر نیم متر انتخاب و داخل آن به عمق ۳۰ سانتیمتر پر از خاک رسی گردید و رطوبت آن به حد اشباع رسید سپس یک الکترود حلقوی به قطر ۴۰سانتمتر و الکترود دیگر به شکل لوله سورخدار متحدالمرکز با الکترود اولی در داخل خاک نصب گردید و بعد جریان الکتریکی مستقیم در سیستم برقرار شد بطوریکه الکترود حلقوی نقش آند (+) و الکترود لوله ای نقش کاتد(-) را در این سیتم بازی می کرد. در زمان برقراری جریان که با ولتاژ های متفاوت صورت گرفت مولکول های آّ به صورت شعاعی به سمت کاتد حرکت کرده و آب انباشته شده در داخل لوله کاتد ، تحت فشار الکتریکی با بالاتر از سطح خاک رانده شده و در ظرف مدرج یک لیتری جمع می شد . نتایج نشان داد که برای خروج حجم مشخصی آب از خاک با افزایش شدت میدان الکتریکی مدت زمان زهکشی کاهش می یابد.