سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نجیبه کریمی –

چکیده:

انتخابات یکی از شاخصهای توسعه سیاسی و نشان دهنده مشارکت مردم درحکومت است انتخابات مجموعه عملیاتی است که درجهت گزینش فرمان روایان یا تعیین ناظرانی برای مهارکردن قدرت تدبیر شده است ا زاین دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه های مختلف تعیین نمایندگان است ابزاری است که بوسیله ان می توان اراده شهروندان را درشکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد پارلمان به دستگاهی اطلاق می شود که کارویژه آن وضع قانون یا قواعد کلی و لازم اجراست پارلمان ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود پارلمان یا شورای ملی افغانستان ازدو مجلس تشکیل شده است مجلس عوام ولسی جرگه با حداکثر ۲۵۰ نفر اعضا توسط مردم از طریق انتخابات آزاد عمومی سری و مستقیم انتخاب می گردد. مجلس سنا مشرانوجرگه طبق ماده ۲۴ قانون انتخابات تعداد اعضای مجلس سنا سه برابر تعداد ولایات کشور می باشد که یک ثلث آن توسط شوراهای ولایت و یک ثلث آن توسط شورای ولسوالی ها و یک ثلث باقی مانده آن توسط رئیس جمهوری انتصاب می گردد دراین نوشتار تلاش براین است که به پریش های فوق پاسخ های مناسب ودرخور داده شود.