مقاله زن از دیدگاه جامی در «لیلی و مجنون» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۸۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: زن از دیدگاه جامی در «لیلی و مجنون»
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامی
مقاله لیلی و مجنون
مقاله زن
مقاله نظامی
مقاله دهلوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سردار مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: افراسیاب پور علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی جایگاه زن در ادبیات فارسی با مطالعه متون برجسته نظم و نثر امکان پذیر است. یکی از آثار کم نظیری که بیش از همه به زن پرداخته، مثنوی هفت اورنگ جامی و داستان لیلی و مجنون در آن، است. در این داستان عاشقانه، لیلی در مقام زن، معشوق و محبوبی است که دارای ویژگی هایی چون زیبایی، عقلانیت، عزت نفس، و فاداری، لطافت، روحیه بخشی و مانند آن است. روایت جامی با نظامی، مکتبی و دهلوی تفاوت هایی دارد که شاخصه اصلی آن دیدگاه مثبت نسبت به زن می باشد و در آن واژه زن بسامدی بسیار بالاتر از مرد دارد.