سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه اسمعیلی ده خواجه – کارشناس ارشد ادبیات فارسی

چکیده:

درراستای اهمیت نماز و اثار اخلاقی روانی تربیتی و … آن برزندگی انسان همواره به این عبادت دینی توجه خاصی شده است درواقع نماز بهعنوان نزدیکترین شیوه ارتباط با خالق یکتا و جلوه ای ازبندگی انسان دردرگاه محسن باریتعالی به عنوان یک نیاز اساسی و ضروری برای زندگی شمرده شده است زیرا درسایه نماز و تسبیح ذات هستی و ارتباط دائمی با قدرت بی نهایت انسان به قدرتی دست یابد که میتواند دربرابر هروسوسه و گناهی اعم ازروحی معنوی قدعلم کند و با روحیه توکل به معبودخویش از ارامش درونی برخوردار گردد ارامش که میتواند از فرد به جامعه منتقل گردد و جامعه ای روشن ومصفا را رقم بزندهرچندکه نورانیت ومعنویت نماز و رازها و اسرار سر بسته آن که تنها جمال آنها را قلبهای پاک مومنان نظاره کرده است خود دلیلی است برعشق معشوق به عاشق خویش دراین مقاله سعی شده است بطور اجمال به رابطه نماز و روح انسانی و مشکلاتناشی ازبی نمازی درزمینه های گوناگون پرداخته شود که قطعانمی تواند بیان کننده کافی و وافی باشد و مجال بیشتری می طلبد