سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین فرحی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی- کارشناس توسعه مدیریت و تحول اد
علیرضا فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- کارشناس توسعه مدیریت و تحول ادا

چکیده:

تمام مدیران مایلند تا سازمان آنها عملکرد بهتری داشته باشد و بیشتر آنها در جستجوی راههای برای دستیابی به این مهم هستند، این مقاله با بهره گیری از روش مروری کتابخانه ای به نحوه افزایش عملکرد شرکتها به خصوص شرکتهای فعال در صنعت توزیع برق از طریق زنجیره هایتامین می پردازد، مجموعه فعالیتهایی که از طریق آنها فرآورده ها و خدمات تولید شده، سپس در بین مشتریان توزیع می گردد. در چند دهه گذشته بیشتر شرکتها بر افزایش سرعت یا کاهش هزینه در زنجیره های تامین خود متمرکز بودند. اگر چه در کسب و کار فعلی یک رویکرد و روش گسترده تری مورد نیاز است، در این مقاله مزایای مهم توسعه زنجیره های تامین با بالاترین ارزش را به عنوان ابزاری برای بالابردن عملکرد شرکتها به خصوص شرکتهای توزیع برق تشریح می کنیم. این زنجیره ها به طرق مهمی با زنجیره های سنتی تفاوت دارند، زنجیره هایتامین با بالاترین ارزش توسط سازمانها به عنوان عنصر مرکزی استراتژی به کار گرفته می شوند و صرفاَ ابزاری برای جریان مواد و خدمات نمی باشند. به جای تمرکز بر سرعت یا هزینه، زنجیره های تامین با بالاترین ارزش برای ارائه کاملترین ارزش به مشتری در مورد سرعت، هزینه، کیفیت و انعطاف پذیری طراحی شده اند، شرکتها و سازمانهایی که زنجیره های تامین با بالاترین ارزش را توسعه و تکامل می دهند عملکرد و توانایی شان افزایش پیدا می کند و این بحث با ذکر شرکتهایی که روش و رویکرد بالاترین ارزش را انعکاس می دهند تایی می شود.