سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدامین مراقب – کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک
حمیدرضا سبزعلیان – کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک
علی طرماح – دانشجوی کارشناسی کامپیوتر

چکیده:

امروزه با گسترش روزافزون تجهیزات سیار و با توجه به مزیت های فراوان آنها کسب و کارهای سیار گوی رقابت را از کسب و کارهای سنتی و یا حتی الکترونیکی ربوده اند پس از بررسی کلیه فرایندهای موجود در صنعت سیمان ۹ فرایند روزمره و حیاتی که با توجه به تکنولوژی های امروزی قابل بهبودبه وضعیت سیار می باشند از طریق ۹ گام مدل FOCUS PDCAمورد بررسی و تحقیق قرار گرفته استو راه کارهای عملیاتی ارایه شده است هریک از این فرایندها خود به تنهایی گام موثری درکاهش قیمت تمام شده رضایت مشتری و ذینفعان و درنهایت بهبود زنجیره تامین باشد.