سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا بختیاری – گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان،ایران
مریم کریمی – گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان،ایران

چکیده:

درصحنه اقتصادی جهانی بهدلیل وجود تعداد زیاد عرضه کنندگان و رقابت فشرده بین آنها و افزایش انتظارات مصرف کنندگان مبنی برارایه کیفیت بهتر و خدمات رسانی سریع تر فشارهای زیادی برتولید کنندگان وارد شدها ستکه قبلا وجود نداشته تمایلات نزولی مستمر دربسیاری از بازارهای جهان فشاربیشتری برای کاهش هزینه ایجاد کردها ند تا حاشیه سود همانند گذشته برجای بماند دراین میان حذف هزینه های غیرضروری و هزینه یابی برمبنایی که بتواند با صرف کمترین هزینه بیشترین کارای یداشته باشد اهمیت بسیاری دارد دراین مقاله ابتدا به هزینه یابی زنجیره ارزش و سپس عوامل و معلولهای آن شناخته می شود که از جمله آنها می توان به ارزش و رضایت مشتری و طبقه بندی ارزش از دیدگاه مشتری اشاره کرد