سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز فتحی واجارگاه – دانشگاه گیلان
صابر صالح پور –
رحیم اصغری –

چکیده:

زنجیرهای مارکف متناهی که ماتریس انتقال آن دارای عدم قطعیت می باشد رادرنظر بگیرید این عدم قطعیت ها را میتوان توسط اعدادفازی مدل بندی کرد ما دراین مقاله به بررسی زنجیرهای مارکفی پرداخته ایم که عناصرسطروستون ماتریس احتمال انتقال وفضای وضعیت آن نادقیق و مبهم می باشد یعنی زنجیرهای مارکف فازی با وضعیت های فازی درپایان با استفاده ازچندمثال کارایی و سادگی این روش را نشان داده ایم