مقاله زنجیره ها، عناصر و گزاره های روایی در داستان «بانوی حصاری» از هفت پیکر نظامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: زنجیره ها، عناصر و گزاره های روایی در داستان «بانوی حصاری» از هفت پیکر نظامی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله «بانوی حصاری»
مقاله گریماس
مقاله ساختار روایت
مقاله عناصر روایی
مقاله گزاره های روایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان «بانوی حصاری»، یکی از هفت داستان شگفت انگیز و پرماجرای هفت پیکر نظامی است. با توجه به ساختار ویژه ای که این داستان دارد، مقاله حاضر به نقد و تحلیل ساختار و اجزای روایت در آن بر اساس دیدگاه های گریماس اختصاص یافته است. شیوه کار به این صورت بوده که ابتدا نظریات گریماس درباره ساختار و عناصر واجزای تشکیل دهنده یک روایت، نقل وبررسی شده وسپس این عناصر و اجزا در داستان بانوی حصاری، شناسایی وتجزیه وتحلیل گردیده است. زنجیره های روایی در ساختار این روایت شامل زنجیره های پیمانی، اجرایی وانفصالی است. زنجیره پیمانی، بیانگر پیمانی است که بین «بانوی حصاری» (فرستنده) با شاهزاده جوان (شناسنده؛ گیرنده) بسته می شود، زنجیره اجرایی شامل آزمون ها و مبارزه هایی است که قهرمان باید پشت سر بگذارد تا به هدف برسد و زنجیره انفصالی، حاکی از سیر رخداد های داستان از وضعیت نامتعادل به وضعیت متعادل و پایان خوش داستان است. در این روایت ساختارکلی «فقدان قرار داد (بی نظمی) وجود قرار داد (نظم)» به کار گرفته شده است؛ یعنی در آغاز داستان، به دلیل عدم وجود قرارداد وضعیت پریشانی به وجود می آید. بعد فرستنده قرارداد و پیمانی وضع می کند؛ که در نتیجه آن نظمی برقرار و در پایان داستان به خاطر اقدامات قهرمان، آرامش حاکم می شود.