مقاله زنجان از دیروز تا امروز (تحلیلی تاریخی بر رشد کالبدی و پویش شهرنشینی در شهر زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: زنجان از دیروز تا امروز (تحلیلی تاریخی بر رشد کالبدی و پویش شهرنشینی در شهر زنجان)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر زنجان
مقاله شهرنشینی
مقاله رشد
مقاله کالبدی
مقاله تاریخی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکل گیری و تحول شهرها در بستر زمان، ضرورت پژوهش های تاریخی را به عنوان یکی از ارکان طرح ریزی و برنامه ریزی شهری آشکار می سازد. در حقیقت اعتقاد به این که با نگاه به گذشته می توان چراغی فرا راه آینده ای روشن برداشت، مبین نقش خطیر مطالعات و بررسی های تاریخی در تهیه و اجرای طرحهای شهرسازانه است. شهر زنجان به عنوان یکی از کهن ترین شهرهای فلات ایران، به لحاظ مطالعات تاریخی مورد بی مهری محققین و مورخین قرار گرفته است؛ حال آنکه رخنمایی تحولات تاریخی شهر در سیمای کنونی آن و نقشی که در اجرایی کردن طرح ها و برنامه های شهرسازانه دارد، بررسی های تاریخی شهر را ضروری می نماید. مقاله ی حاضر نیز تلاشی است هر چند کوتاه در این راستا.