مقاله زنبور (Eurytoma iranicola (HYm: Eurytomodae پارازیتویید تجمعی-خارجی سوسک شاخک بلند رزاسه (Osphranteria coerulescens (Col.: Cerambycidae در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۲۷۵ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: زنبور (Eurytoma iranicola (HYm: Eurytomodae پارازیتویید تجمعی-خارجی سوسک شاخک بلند رزاسه (Osphranteria coerulescens (Col.: Cerambycidae در ایران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Eurytoma iranicola
مقاله پارازیتوئید لاروی
مقاله Osphranteria coerulescens

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی خرم آبادی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلی زاده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه زنبور Eurytoma iranicola (Hymenoptera: Eurytomidae) به عنوان یک پارازیتویید لاروی تجمعی-خارجی روی مراحل لاروی سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) شناخته شد که این پدیده برای نخستین بار از این خانواده گزارش می شود.