سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن صمدیار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
رباب صمدیار –
محبوبه السادات رییس زاده لنگرودی –

چکیده:

در دنیای کنونی که محیط زیست به صورت بسیار گسترده در حال تخریب است ، فرهنگ سازی در جهت صیانت از محیط زیست مبتنی بر توسعه پایدار ضروری است و با توجه به نقش کارکردی زنان در جوامع انسانی ، زنان نقش مهمی در آموزش و فرهنگ سازی برعهده دازند . مشارکت فعال زنان در جهت نهادینه کردن فرهنگ زیست محیطی و ضرورت ایجاد بسترهای لازم جهت نیل به توسعه پایدار امری است که جهانیان آن را پذیرفته و بر آن تأکید دارند . در واقع زنان فرهنگ سازان توسعه پایدار به شمار می آیند . در اصل بیستم بیانه ریو آمده است : بانوان سهمی حیاتی در نحوه بهره برداری و توسعه زیست محیطی دارند، لذا مشارکت همه جانبه آنها برای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است.حضور کارآمد و فعال زنان و نیز توانمند سازی آنها در چارچوب بهبود سطح زندگی ، مشارکت در تصمیم گیریهای کلان توسعه و دستیابی آنها به جایگاه برابر در پرتو رشد اقتصادی و اجتماعی و نیز آموزش مسائل زیست محیطی باعث می شود که فرآیند آموزش و در نتیجه حفاظت از محیط زیست تا درونی ترین لایه های اجتماع نفوذ کرده و بدون متحمل شدن هزینه های مازاد به طور غیرمستقیم بسیاری از افراد جامعه آموزش دیده و با توجه مسئولیت چند سویه زنان و نیز نقش آنها در تربیت نسلهای آینده ، فرهنگ زیست محیطی نهادینه شود . در این راستا طرح و اجرای پروژه های زیست محیطی یکی از کارآمدترین روش ها برای حضور و مشارکت زنان در رسیدن به اهداف توسعه پایدار در ایران می باشد .