سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهدیه شیخ پور – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

علیرغم اینکه از اوایل هزاره جدید جهان با این پدیده اجتماعی و اقتصادی رو به رشد یعنی مشارکت زنان درمشاغل روبرو شده ولی هنوز به دلیل وجود برخی از مشکلات اشتغال زنان درایران بخصوص درعرصه صنعت و معدن چندان مطلوب به نظر نمی رسد از طرف با توجه به میزان خروج زنان دانش آموخته موسسات آموزش عالی که از توانمندی های علمی لازم برخوردارند این روند بیشتر مشهود میگردد زنان معدنکار را میتوان بهعنوان یکی از ابزارهای کارافرینی و توسعه محسوب نمود لذا با توجه به وضعیت اشتغال زنان دراین عرصه و آمار و ارقام موجود از بانوان فارغ التحصیل دررشته های مربوطه که نشان دهنده شکاف موجود بین وضعیت موجود و مطلوب میب اشد دراین مقاله سعی براین است که به مقایسه رموز موفقیت و میزان اهمیت آنها دربین زنان معدنکار قبل و بعد از اقدام به کارافرینی پرداخته شود.