سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره نعمتی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
سکینه بذلی –

چکیده:

زنان به عنوان نیمی از واقعیت جامعه از توانائیهای گوناگونی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آن امکان گذار و نیل به توسعه پایدار و متوازن دشوار به نظر می رسد. توجه به این ضرورت تلاش برای ظرفیت سازی زنان از طریق آموزش فراگیر و فراهم آوردن بستر مناسب جهت تبلور قابلیت ها ی مختلف آنان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را ایجاب می کند. از سوی دیگر توانمند سازی زنان علاوه بر بازیگری و ایفای نقش مولد آنان در روند توسعه از منظر برقراری تعامل سازنده در کانون خانواده و اثرگذاری در فرآیند جامعه پذیری (آموزش) فرزندان نیزدرخور توجه است. توجه به اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می توان د زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد به همین دلیل شناخت مجموعه عواملی که زمینه ساز مشارکت هر چه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور است از اولویت ویژه ای برخوردار است. مهم ترین عامل مؤثر در اشتغال زنان در بازار کار احتمالاً میزان تحصیلات آنان است. جذب زنان تحصیل کرده به بازار کار نیز مستلزم سرمایه گذاری بیشتر است. در مقاله حاضر به وضعیت اشتغال زنان در بازار کار ایران پرداخته و عوامل مؤثر در اشتغال زنان بررسی خواهد شد.