سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدنعیم امامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، شهرکرد
زهرا الیاسی – شرکت مهندسان مشاور زمین پژوهان زاگرس

چکیده:

از سنگ های نیمه عمیق کرتاسه در پهنه سنندج- سیرجان، می توان به دولریت های روستای چلوان در شمال شهرکرد اشاره کرد. کانی های اصلی موجود در دولریت هاشامل کلینوپیروکسن از نوع اوژیت،دیوپسید و یا اوژیت دیوپسیدی و فلدسپات (پلاژیوکلازسدی کلسیک) می باشد. با استفاده از تجزیه ریزپردازنده ی الکترونی بر روی کانی کلینوپیروکسن در دولریت ها حرارت تشکیل سنگ های نیمه عمیق ۱۲۹۲/۵تا۱۳۱۶/۶۹درجه سانتی گراد و فشار نیز معادل ۱۱/۰۵تا۱۲/۲۰کیلوبار محاسبه شده است. بر این اساس این سنگ ها از عمق ۴۱ تا ۴۵ کیلومتری منشأ گرفته اند.