سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حاتم قنبری – هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس و دانشجوی دکتر
اسماء نیکونژاد – کارشناسی ارشد زمین شناسی (تکتونیک)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
سارا قلمکاری – دانشجوی کارشناس ارشد زمین شناسی (تکتونیک) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شی

چکیده:

ژئوتوریسم یا زمین شناسی گردشگری یکی از رشته های اکوتورسیم است که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران می پردازد. گنبد های نمکی در سال ۱۸۶۲ در ایالت متحده کشف شدند. ایران از نظر نهشته های تبخیری که در دوره هایمختلف فانروزوئیک نهشته شده اند بسیار غنی بوده و فراوانی منحصر به فردی از دیاپیرهای نمکی رخنمون شده را نشان می دهد که از آن جمله گنبد نمکی سروستان را می توان نام برد. گنبد نمکی سروستان در شمال شرق شهرستان سروستان، در ۸۰ کیلومتریشرق شیراز ودر طول جغرافیایی ۵۳درجه و ۱۶ دقیقه و ۲۹ درجه و ۱۹ دقیقه شمالی قرار دارد. این پدیده زمین شناسی زیبا از نظر تکتونیکی همچنین دارا بودن اشکال موفوتکتونیکی ویژه و سهولت دسترسی می تواند به عنوان پدیده زمین گردشگری جذاب و تماشایی حوضه زاگرس برای دانشجویان زمین شناسی و سایر گردشگران معرفی گردد