سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کوثر یزدان نجاد – کارشناس ارشد عمران-زلزله، پژوهشکده ساختمان و مسکن

چکیده:

در سال های اخیر تعداد قابل توجهی سد در کشور ساخته شده و یا در حال احداث می باشد. ارزیابی اثرات این سدها در وقوع زلزله های القائی وتغییر نرخ لرزه خیزی محل موضوع مهم و جالبی است که در این مقاله بررسی می شود. لرزه خیزی القائی گونه ای از لرزه خیزی است که توسطفعالیت انسانی ایجاد می شود و در شمار زمین لرزه های تکتونیکی قرار می گیرد. کاهش مقاومت سنگ ها در اثر جذب آب، گسترش ترک ناشی از نفوذ آب و افزایش فشار آب مخزن، تغییر تعادل وزنی در پوسته زمین ناشی از وزن زیاد مخزن و کاهش اصطحکاک در ناحیه شکست تحت تاثیر فشار آب مخزن از جمله علل ایجاد زلزله القائی در سدها می باشد. البته بدیهی است که احتمال وقوع زمین لرزه ها به فعالیت های تکتونیکی در محل، دوری یا نزدیکی به مراکز زلزله های قبلی، سابقه زمین لرزه در محل و مشخصات سد بستگی دارد.