سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا زراسوندی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
هوشنگ پورکاسب – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس چرچی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
نازنین ظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کانسار باریت فرسش با میزبان آهک دولومیتی پرمین در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان الیگودرز نزدیک روستای فرسش دراستان لرستان، از نظر ساختاری در زون سنندج-سیرجان واقع شده است. داده های زمین شیمی عناصر فرعی مانند مقدار بالای غلظت استرانسیوم Sr و عناصر فرعی مانند Pb, Zn, Cu, As, Sb در نمونه های باریت و سنگ میزبان نشان گر کانه زایی هیدروترمال زیردریایی در این کانسار هستند. ویژگی های زمین شیمی عناصر نادرخاکی مانند غلظت کم کل عناصر نادر خاکی (ΣREE) و غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبک (LREE) نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین (HREE)، آنومالی منفی Ce، آنومالی قوی و مثبت Eu، نسبت پایین Ce/La، آنومالی های مثبت Gd و La و قرار گیری نمونه های باریت در نمودار CeN/SmN در مقابل CeN/YbN نزدیک به محدوده آب دریا، از ویژگی های ذخایر باریت، که توسط اختلاط سیال هیدروترمالی زیردریایی با آب دریا نهشته شده اند. الگوی توزیع عناصر نادر خاکی باریت فرسش مشابه باریت حاشیه قاره ای کالیفرنیا در محدوده باریت های هیدرو ترمالی دما پایین قرار می گیرد.