سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی خداپرست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه- گروه زمین شناسی
محمدحسن میدان جوتقلید آباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

چکیده:

محدوده زاغر واقع در زون زمین ساختاری ارومیه دختر واقع است و جزیی از ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ زمین شناسی کاشان می باشد. لیتولوژی این محدوده از یکسری واحد های سنگی آتشفشانی ائوسن شامل توف سیلیسی و گدازه های آندزیتبازالتی همراه با عدسی هایی از سنگ های رسوبی آهک نومولیت دار تشکیل شده است. در بعضی از قسمت های محدوده، واحدهای سنگی ذکر شده توسط سنگ های نفوذی گرانیتی تا گرانودیوریتی قطع شده است و مرز با کربنات اسکارنی شده است. در زون اسکارنی کانی های گارنت، اپیدوت، سیلیس و کلسیت مشاهده می شود. آنالیزXRF نمونه های واحدهای آذرین این منطقه، مثبت بودن روند بین K2O ، Na2O در برابر SiO2 و همچنین منفی بودن روند بین CaO و MgO و TiO2 دربرابر SiO2 را نشان مدهد که موید همزاد بودن این سنگ ها است، علاوه بر این ویژگی های ژئوشیمیایی این سنگ ها آشکار می سازد که سری ماگمایی از نوع ساب آلکالن و در محدوده کالک آلکالن است. برای بررسی لیتوژئوشیمیایی منطقه بر اساس شرایط زمین شناسی ، آثار کانه زایی ، آلتراسیون موجود و شرایط اقلیمی تعداد نمونه در محدوده ای به وسعت حدود ۲ کیلومتر مربع برداشت شد.