سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال الدین بازرگانی گیلانی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زهرا کریم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ا
سیدکاظم قریشی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ا

چکیده:

انواع سنگهای کربناته دولومیت دار کرتاسه میانی که در ناحیه شمال غرب نجف آباد، با مختصات جغرافیایی ۱٫’۴۲ ۳۲ شمالی و ۰۰ ’۱۴ ۵۱ شرقی، بخش مرکزی زون سنندج- سیرجان رخنمون دارد، میزبان کانسار سرب و روی در شمال غرب نجف آباد اصفهان می باشد. در این مطالعه سه پروفیل از سنگهای کربناته معدن متروکه سرب و روی کوه خانه سرمه انتخاب شده است. با استفاده از نمونه های دستی و مقاطع میکروسکوپی استاندارد و رنگ آمیزی شده، بوسیله آلیزارین رداس و فروسیانید، پتاسیم، دولومیت ها از کلسیت تشخیص داده شده است. دولومیت های ناحیه معدنی بر اساس بافت آنها ۴ نوع است. با توجه به توالی رشد بلورهای دولومیت در طول زمان (از آغاز) شامل گزنوتوپیک A یا دولومیکرایت (Rd1)، ایدیوتوپیک E یا دولواسپاریت (Rd2)، ایدیوتوپیک C(Cd1) و زین اسبی (Cd2) است. همچنین دگرسانی سیلیسی که قبل از دولومیتی شدن رخ داده است با بلورهای اتومورف کوارتز همراه با دولومیت های ریز بلور قابل تشخیص است. بعد از این مرحله دولومیت های Cd1 و Cd2، دولومیت های هیدروترمالی، تشکیل شده که با کانی زایی گالن، پیریت، اسفالریت، کالکوپیریت و کوولین همراه می باشد، با توجه به عدم وجود توده نفوذی در نزدیک کانسار، سنگ بستر کربناته، جانشینی کربنات ها بوسیله گالن، درشت بلور بودن گالن ها، چینه کران بودن کانسار همراه با دگرسانی دولومیتیت و سیلیسی، احتمالاً این کانسار از نوع MVT است.