سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه نقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران،
ایرج رسا – دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه هایدلبرگ آلمان
محمد معانی جو – دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران،
شهره حسن پور – دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران،

چکیده:

بدلیل ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاص، مس پس از فولاد و آلومینیوم پرمصرف ترین فلز در جهان می باشد. ایران به خاطرحضور منابع مس، کشوری غنی محسوب می گردد. ایالت ولکانو-پلوتونیکی ارومیه-دختر بزرگترین کمربند مسی شناخته شده ایران است. منطقه اکتشافی شله بران، در زون آذربایجان و روند کمربند تکتونیکی آلپ قرار گرفته است.وا حدهای سنگی در محدوده شله بران عمدتا شامل سنگ های گدازه ای و پیروکلاستیکی ائوسن هستند که با جایگیری یک کمربند نفوذی با سن الیگوسن و دایکها متاثر و مورد نفوذ واقع شده اند. حدود ۶۰ درصد محدوده توسط سنگ های ولکانیک ائوسن پوشیده شده که عمدتا دارای ترکیب توف داسیتی، گدازه های تراکی آندزیت و آگلومرا هستند. استوک های نفوذی در کمربندهایی به پهنای بیش از دو کیلومتر و با روند شمال غرب- جنوب شرق با ترکیب دیوریت با بافت میکرو (نیمه عمیق) تا کوارتزمونزودیوریت، کوارتزمونزونیت و گرانودیوریت با بافت پورفیری (ساب ولکانیک) تغییر می کنند. دو فاز ماگماتیسم مربوط به ائوسن و الیگوسن در محدوده قابل شناسایی است. در ادامه ویژگی های زمین شناسی و پترولوژی محدوده شله بران به منظور تعیین خصوصیات زمین شناسی واحدهای سنگی که احتمال کانی زایی مس به صورت ذخایر تیپ پورفیری در آنها وجود دارد، مورد مطالعه قرار گرفته اس ت