سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

کانسار آهن چشمه سرخ در ۴۰ کیلومتری شهرستان بوانات ،استان فارس قرار دارد. قدیمی ترین سنگهای رسوبی محدوده مطالعاتی متعلق به پرمین بوده وشامل شیل، ماسه سنگ و سیلتستون است که با همبری تدریجی در زیر واحدهای رسوبی کرتاسه با ترکیب آهک ودولومیت قرار دارند. در داخل دولومیت ها سنگهای ریولیتی میلونیتی تریاس پایانی نفوذ نموده اند .لنزهای آهن به صورت پراکنده دردولومیت های تریاس قرار داشته واز روند گسلهای موجود در منطقهNW-SEتبعیت می نمایند. عدسی های آهن دار محدوده معدنی ، از کانی های هماتیت، گوتیت، کوارتز، پیرولوزیت، آنکریت،کالکوپیریت ، کلسیت ودولومیت تشکیل می شود، که در آنها کانی های کوارتز و کلسیت غالب است. گوتیت در اثر دگرسانی سطحی هماتیت ها ایجاد می شود.فرآیند های دگرگونی در پیدایش این عدسی ها موثر بوده اند. ژنز هماتیت در ارتباط با فاز های سیال است که در حین دگرگونی پدید آمده و بر سولفور های رسوبی اولیه اثر گذاشته و آنها را به صورت عدسی هایی، در دیواره سنگ های دولومیتی جای داده است. کنترل کننده اصلی در شکل عدسی ها، گسل هایNW بوده اند، که گاه عدسی های آهن دار را در همبری گسله بین شیست های کولی کش و متا دولومیت های پرمین قرار داده است.