سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ،دانشکده علوم پایه،دانشگاه
حسن زمانیان – هیت علمی،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه لرستان
رضا زارعی سهامیه – هیت علمی،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه لرستان

چکیده:

اسکارن انجیره در جنوب غربی ملایر و بخش کوچکی از زون سنندج –سیرجان است . میزبان نهشته ها را شیست های ملایر و آهک های تریاس ؟ تشکیل می دهد.در اثر نفوذ توده گرانودیوریتی سامن ،طی فاز لارامید و در همبری با آهک ،اسکارن زایی صورت گرفته است و کانی های موجود در آنها شامل اپیدوت ،گارنت و رگه های سیلیسی است که کانی سازی مس به صورت مالاکیت ،آزوریت،کالکوسیت ،کالکوپیر یت وبورنیت نیز در این اسکارن مشاهده می شود کانی سازی مس و آهن در ضخامت و طول محدودی در اسکارن انجیره قابل مشاهده است(ضخامت نزدیک به ۴ و طول چند ده متر). کانیهای تنگستن، قلع و طلا نیز در آن وجود دارد.اسکارن مذکور از نوع کلسیک بوده وشامل دو زون ١- درون اسکارن ٢-برون اسکارن می باشد.ترکیب کانی شناسی آندواسکارن اپیدوت و ترمولیت بوده و گارنت و اوژیت از کانی های اگزو اسکارن می باشند.