سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
فرزین قائمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدکیوان حسینی – استادیار مرکز تحقیقات زمین لرزه دانشگاه فردوسی مشهد
فرخ قائمی – مربی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

دراین مقاله بازخوردفرایندهای تکتونیکی و سطحی بریکدیگر درشمال خاور ایران مورد بررسی قرارگرفته است فرایندهای سطحی بر پیشروی گوه های تکتونیکی رانده شده در کمربندهای کوهزایی تاثیر گذار هستند درمناطقی که فرایند تکتونیکی سبب تشکیل بلندی ها و افزایش شیب سطح زمین شده اند فرایندهای سطحی سبب تعدیل ارتفاعات و مسطح کردن شیب ها شده و حجم زیادی از رسوبات آواری را به وجود می آورند که در پیشانی کمربند کوهزایی نهشته خواهندشد. حجم زیاد رسوبات از پیشروی گوه های راندگی به سمت جلو جلوگیری کرده و سبب افزایش نرخ تجمع تنش در آنها می گردد همچنین چرخش گسل ها در گوه های کوهزایی لغزش بروی این گسلها را سخت و گاه غیرممکن می سازد. تشکیل گسلهای خارج ازتوالی و راندگی های برگشته ر ا می وان نتیجه آزاد شدن چنین تنشهای تجمع یافته ای در نظر گرفت.