سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی برنجیان – دانشجو کارشناسی ارشد تکتونیک

چکیده:

گسلش فعال در ایران از گذشته های دور تا به امروز باعث ویرانی های گسترده ای در مناطق مختلف این سرزمین شده است. یکی از فعالیتهای لرزه ای مرتبط با گسلش فعال مربوط به زمین لرزه سال٨۵۶ میلادی در منطقه دامغان کنونی (تمدن کومس) می باشد که ویرانی ها و تلفات گسترده ای بر جای گذاشته است. با توجه به بررسی های انجام شده در ارتباط با گسل دامغان و مشخصات خط اثرگسلی و زمین ریختهای مرتبط بر روی تصاویر ماهواره ای و برداشتهای صحرایی صورت پذیرفته، این گسل را می توان در رده گسل های فعال زمین لرزه زای کواترنری محسوب نمود و همچنین نزدیکی آنبه شهر دامغان و احتمال فعالیت لرزه ای این گسل در ارتباط با نابودی تمدن کومس مرتبط دانست. بررسی های کلی بر روی تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که به احتمال زیاد این گسل به صورت دوشاخه گسلی دیده می شود و شاخه شمالی آن بیشتر مولفه حرکتی عادی چب بر داشته و شاخه جنوبی آن نیز در سمت باختر کوه سیاه به صورت راندگی و به احتمال چپ بر و در سمت خاور اینرشته کوه به صورت عادی با مولفه احتمالی چپ بر دیده می شود. به نظر می رسد که این گسل به صورت مورب به گسل های عطاری- جنوب شاهرود و به گسل آستانه می پیوندد و در محل پیوستن آن به گسل آستانه یک حوضه کششیPull apart basin) با وسعت ٣٠ در ۴٠ کیلومتری دیده می شود و گسل دامغان احتمالا نشان دهنده یکStrain partitioning در ناحیه دامغان می باشد.