سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده علیمردان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
شهریار سلیمانی آزاد – دکتری زمین ساخت
منوچهر قرشی – دکتری زمین ساخت
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین ساخت

چکیده:

بهدلیل رشدجمعیت شهرنشین کشوردرچنددهه اخیر و لزوم تمرکز زدایی ازشهرهای دارای امکانات محدود و نیز افزایش حاشیه نشینی دراطراف کلانشهرها تدوین یک طرح نوین برای ایجاد شهرهای جدید دراطراف این گونه شهرها مورد توجه قرارگرفته است یکی ازمهمترین معیارها برای ایجاد این گونه مراکز جمعیتی جدیدرا میتوان بررسی توان لرزه خیزی آنها برشمرد شهرجدید هشتگرد دردامنه های جنوبی البرز مرکزی واقع در۶۵کیلومتری شمال باختر تهران و برروی نهشته های افرایش یافته پلایوکواترنری درحال بناشدن است مولفه شاقولی جنبشهای زمین ساختی دراین گستره سبب شکل گیری اختلاف ا رتفاعی به میزان حدود ۳ ۰۰ متر درمیان بلدهای هشتگرد و دشت جنوبی آن شده است باتوجه به قرارگیری این شهر برروی نهشته های آبرفتی یاد شده ونبود شناخت از گسلهای جنبا دراین گستره برآن شدیم تا با بررسی تصاویر ماهواره ای عکسهای هوایی مدل رقومی زمین و برداشتهای میدانی ریخت زمین ساختی به مطالعه زمین ساخت جنبا و گسلش جوان این مطنقه رو به رشد بپردازیم