سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهناز سلیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

زمین ریخت شناسی علم شناسایی ناهمواریهای زمین است انسان از روزی که پا به عرصه کره خاکی گذاشت با پدیده های ژئومورفولوژی رو برو بوده است مطالعات ژئومورفولوژی در شناخت دقیق امکانات بالقوه و بالفعل محیط طبیعی نقش موثری برعهده دارد و با توجه به امکانات محیط طبیعی و دینامیک و با تحلیل داده های حاصل از پژوهشهای ژئومورفولوژیک به کارگیری تکنیک به طور متناسب امکان پذیر می شود و برنامه ریزی های کشاورزی شهری صنعتی و زیربنایی به نتایج مطلوب خواهد حوضه آبریز زاینده رود دربخش میانی فلات مرکزی ایران قرار دارد این حوضه آبریز در مختصات جغرافیایی ۵۰ درجه و ۰۲دقیقه تا ۵۳درجه و ۲۴دقیقه طول شرقی ۳۱درجه و ۱۲ دقیقه تا ۳۳درجه و ۴۲دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است و مساحت آن ۴۱۳۴۷ کیلومتر مربع می باشد و محدوده مورد مطالعه از سد زاینده رود آغاز و تا باغبهادران ادامه دارد.