سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

میثم سلوکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
امیر حسین پیر مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ
تیمور زندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
حسن جورابلو – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گ

چکیده:

صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نمایشگر ذوق و هنر مردم هر کشور است . در ایامی که ماشین بوجود نیامده بود و حتی در دورانی که حضور آن به گستردگی امروز نبود این صنعت بود که حامی تمامی استعدادها و آفرینش های سازندگی بشر بود . پس صنایع دستی تنها یک کالا و شیئی برای مبادله وخرید و فروش نیست، بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگیهای اقوام و ملل مختلف از طریق این کالای با ارزش مبادل ه می شود و نوعی ارتباط را بین آنها ایجاد می کند . جنبه کارکردی زیبایی های طبیعی و همچنین میراث ماندگار تاریخی در دهه های اخیر در تولید ثروت و درآمد و با نام توریسم جایگاه ممتازی در اقتصاد جهانی یافته است. از انواع مهم و در حال رشد توریسم، توریسم در محیط روس تا و مناطق روستایی می باشد . توریسم وابسته به روستا در کشورهایی که دارای صنعت توریسم رشد یافته ای هستند، به شدت در حال گسترش و رشد می باشد کشورهایی نظیر آمریکا، اتریش و … از زمره این کشورها می باشند. و در کنار این پدیده صنعت دیگری نیز در حال شکل گیری به ص ورت نوین وبا توجه به پیشرفت های ارتباطی و اطلاعاتی در روستاها می باشد که همانا صنایع دستی می باشد که می تواند مکمل این پدیده جهانی باشد . بنابراین با شناخت هر چه بهتر این دو پدیده و برقراری رابطه ای مناسب و معقولانه بین این دو می توان تلفیقی از این دو صنعت را به شکل گسترده ای رشد داد به طوری که تبدیل به یکی از صنایع پردرآمد دنیا شوند .صنایع دستی یکی از شاخصه های تولیدی ایران محسوب می شود . این هنر – صنعت با ارزش افزوده بسیار بالا و هزینه بسیار پایین و وجود نیروی انسانی بسیار ماهر در داخل کشور که عمدتا روستای ی هستند با توجه بیشتر مسئولین ، بویژه در شرایط کنونی که این صنعت از اهمیت و جایگاه خاصی در پدیده توریسم و اکوتوریسم در جهان پیدا نموده است و در اکثر کشورهای دنیا باعث جلب جهانگردان و توریست می شود، علاوه بر ارتقاء سطح زندگی روستاهای ما ، می تواند ارز آوری بسیار بالایی برای ایران داشته باشد، در این راستا نباید از پیشرفت ها و تجربیات رقبای سرسخت صنایع دستی در عرصه بین المللی نیز غافل شد . صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نمایشگر ذوق و هنر مردم هر کشور است . در ایامی که ماشین بوجود نیامده بود و حتی در دوران ی که حضور آن به گستردگی امروز نبود این صنعت بود که حامی تمامی استعدادها و آفرینش های سازندگی بشر بود . پس صنایع دستی تنها یک کالا و شیئی برای مبادله وخرید و فروش نیست، بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگیهای اقوام و ملل مختلف از طریق این کالای با ارزش مبادله می شود و نوعی ارتباط را بین آنها ایجاد می کند . جنبه کارکردی زیبایی های طبیعی و همچنین میراث ماندگار تاریخی در دهه های اخیر در تولید ثروت و درآمد و با نام توریسم جایگاه ممتازی در اقتصاد جهانی یافته است . از انواع مهم و در حال رشد توریسم، توریسم در محیط روستا و مناط ق روستایی می باشد. توریسم وابسته به روستا در کشورهایی که دارای صنعت توریسم رشد یافته ای هستند، به شدت در حال گسترش و رشد می باشد کشورهایی نظیر آمریکا، اتریش و … از زمره این کشورها می باشند . و در کنار این پدیده صنعت دیگری نیز در حال شکل گیری به صورت نوین وبا توجه به پیشرفت های ارتباطی و اطلاعاتی در روستاها می باشد که همانا صنایع دستی می باشد که می تواند مکمل این پدیده جهانی باشد . بنابراین با شناخت هر چه بهتر این دو پدیده و برقراری رابطه ای مناسب و معقولانه بین این دو می توان تلفیقی از این دو صنعت را به شکل گسترده ای رشد داد به طوری که تبدیل به یکی از صنایع پردرآمد دنیا شوند.