سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده مرضیه رازقی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
روح اله رضایی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت، نیاز به مصرف انرژی بیشتر، محدودیت منابع فسیلی، فاجعه آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف این منابع، گرم شدن هوا و اثرات پدیده گلخانه ای همگی لزوم صرفه جوئی در مصرف سوختهای فسیلی و توجه به استفاده از دیگر منابع انرژی را ضروری ساخته است. در این میان انرژیهای تجدید پذیر با توجه به سادگی فن آوری و نداشتن عوامل آلوده کننده محیط زیست و محاسن دیگر توانسته است نقش مهمی در سیستم جدید انرژی جهانی ایفا نماید. بخش کشاورزی یکی از زیر بخش های اقتصادی کشور است که از انرژی به عنوان یک نهاده تولیدی بهره می برد.این بخش به صورت سنتی و از دیر باز استفاده های متنوعی از انرژی های تجدید پذیر برده است. بخش کشاورزی از دیرباز از اشکال متنوع انرژی های تجدید پذیر استفاده نموده و پتانسیل بالایی در این بخش برای استفاده از این نوع انرژی ها وجود دارد. جایگزینی انرژی های فسیلی با تجدید پذیر در بخش کشاورزی نیازمند فعالیت های ترویجی و آموزشی و توسعه فناوری های مناسب می باشد. با بررسی دقیق پتانسیل و نیازمندی های آموزشی و فناوری می توان کشاورزی را به عنوان بخش پیشرو در مصرف انرژی های تجدید پذیر معرفی نمود.