سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نصرالله مولایی هشجین – دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سهیلا ملک پور هشجین – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
عبدالصمد شایسته – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی – دبیر دبیرستانهای قشم

چکیده:

گردشگری علاوه بر اشتغا لزایی، درآمدزایی و ارتقاء سطح فرهنگی به منزله پلی قلمداد می گردد که انسا نها را با ویژگی های متنوع به یکدیگر ارتباط داده و موجبات استحکام پیوندهای اجتماعی افراد و جوامع را فراهم می آورد. در جزیره قشم بنا به موقعیت و ویژگی های محیط طبیعی و فرهنگی، گردشگری روستایی از ظرفیت ها و جاذبه های متنوعی برخوردار است که با برنامه ریزی می توان به توسعه گردشگری روستایی در کنار ابعاد و انواع دیگر گردشگری جزیره و نیز توسعه روستاهای جزیره از این طریق دست یافت. در جزیره قشم باید سفر کرد و با مظاهر و ارز شهای آن آشنا شد زیرا در جای جای این جزیره دیدن یها آن قدر متنوع و فراوان هستند که برای ملاحظه آنها بایستی وقت گذاشت . بررسی ها نشان م یدهد که زمینه های گردشگری روستایی و توسعه آن در جزیره قشم اعم از طبیعی و فرهنگی فراهم است و لازم است از طریق تهیه طرح جامع گردشگری روستایی این جزیره و برنامه ریزی جامع و به ویژه به لحاظ موقعیت آن به عنوان منطقه آزاد، هر ساله و به خصوص در نیمه دوم سال، ایام نوروز و ماه های فروردین و اردیبهشت هزاران نفر گردشگر را به سوی این جزیره جلب و جذب نمود.