سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ب زاجی – کارشناس ارشد زیست شناسی علوم گیاهی، عضو هیئت دانشگاه آزاد اسلامی، علو
ش علایی – کارشناس ارشد باغبانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه کشاورزی
ح کرمی – دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نبات

چکیده:

استفاده از گیاهان دارویی درایران تاریخچه پرافتخاری دارد این دانش سنتی را باید مطابق استانداردهای روز دنیا به دانشی کاربردی تبدیل کرد که جوابگوی نیازمندیهای روز دنیا با زبان علمی و قابل قبول برای مراجع پزشکی می باشد استفاده از فناوری نانو در تهیه فراورده های دارویی گیاهی با تأثیر بهتر علیه بیماری های صعب العلاج تحول عظیمی را در زندگی بشر ایجاد کرده و طول عمر، کیفیت و تواناییهای جسمی بشر را افزایش خواهد داد افزایش توانمندی گیاهان برای جذب مواد مورد نیاز و استفاده از نانو کودها در تغذیه گیاه، ردیابی سریع وجود و مکان فعالیت عوامل بیماریزادر گیاه از طریق حس گرهای نانو، مبارزه با ویروس ها و سایر عواملبیماری زای گیاهی و تیمار مولکولی بیماری ها با استفاده از حسگرهای هوشمند، بهینه سازی میزان و شکل سموم مصرفی با بکارگیری سموم در اندازه های نانو و افزایش کارآیی استفاده از آفت کش ها و کاربرد دوزهای کمتر ازاین ترکیبات خطرناک در جهت کاهش الودگی محیط زیست و سلامت مصرف کننده، توسعه و بهکارگیری نانو ذرات در بسته بندی محصولات گیاهان دارویی جهت حفظ کیفیت، کنترل و کاهش خسارات ناشی از افات و بیماری های پس از برداشت و دوام انبارداری گیاهان دارویی،افزایش سرعت شناسایی علائم بیماری و کاربرد روشهای درمانی سریع با طراحی و توسعه سیستمهای سنتیتیک رها سازی داروها، پروبیوتیکها و مواد مغذی ایجاد قابلیت هایی در گیاهان دارویی برای استفاده بهینه از آب در مناطق گرم و خشک و یا مناطقی که با مشکل شوری همراه هستند تولید گیاهان داروئی تراریخته پرمحصول از طریق مهندسی ژنتیک به عنوان ابزاری قدرتمند جهته تولید متابولیت های ثانویۀ جدید و همچنین افزایش مقدار متابولیت های ثا نویه موجود در یک گیاه از جمله مزایای کاربرد علم نانوتکنولوژی در توسعه و بهره وری از گیاهان دارویی و حل مسائل و مشکلات مربوط به تولید آنها می باشد.