سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسین توانایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

مسئولیت پذیری یکی از معروف ها و مسئولیت گریزی یکی از منکرهای فردای اجتماعی است. مسئولیت پذیری افراد در افزایش بهره وری و توسعه فعالیت های سازمانی نقش زیادی دارد. این موضوع در محیط های دانشگاهی که رسالت آموزش و فرهنگ سازی را بر عهده دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. افزایش بهره وری در دانشگاه مستلزم مسئولیت پذیری کارکنان ، استادان و دانشجویان در حیطه های مربوط به هر کدام از آنان است. پژوهش حاضر ضمن بررسی زمینه های شخصیتی ، اجتماعی موثر در مسئولیت گریزی عناصر یاد شده در دانشگاه ، راه کارهایی را جهت افزایش حس مسئولیت پذیری پیشنهاد نموده است.