سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

جلیل پورحسن دارابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد داراب

چکیده:

براى کشف حقایق تاریخى و کشف واقعیت ها، هیچ راهى مستقیم تر از مراجعه به اسناد تاریخى و سیاسى آن زمان که امروزه از مهم ترین منابع پژوهشى به شمار مى روند، نیست. البته شناخت اسناد تاریخى به عواملى مانند شناخت زمان و محل رویداد حادثه نیز بستگى دارد وپژوهنده در رسیدن به واقعیات با مسایل و مشکلاتى مانند یافتن اسناد و مدارک معتبر و هم چنین شناخت و تشخیص اصالت و اعتبار روبروست. هرچند که از اصل اسناد که مطمئن ترین وسیلهبراى شناخت و بررسى خود آن ها به شمار مى رود، در حال حاضر مقدار کمى در دست است ولى قدر مسلم این است که دست زدن به یک تحقیق علمى هرچند که ناقص باشد لازم و ضرورى است