سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدجواد هامونی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن کریم پور – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده ملک زاده شقاوردی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه رودگز در فاصله ۲۵ کیلومتری جنوب شرق گناباد، در استان خراسان رضوی قرار دارد. قدیمی ترین لیتولوژی در منطقه، شیل و ماسه سنگهایی هستند که تحت تأثیر کوهزایی اواسط ژوراسیک به اسلیت، شیست و کوارتزیت دگرگون شده اند. توده های نفوذی نیمه عمیق محدوده اکتشافی رودگز شامل واحدهای هورنبلند مونزودیوریت پورفیری، مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند بیوتیت مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند کواتزمونزونیت پورفیری و هورنبلند مونزونیت پورفیری می باشد. سنگهای این منطقه عمدتاً تحت تأثیر آلتراسیون های کربناتی، آرژیلیک، سرسیتی و سیلیسی- تورمالینی قرار گرفته اند. ژئوشیمی توده های نفوذی نیمه عمیق کمتر آلتره منطقه نشان می دهد که آنها متاآلومینوس و پتاسیم متوسط بوده و از نظر تکتونیکی در کمان ماگمایی زون فرورانش تشکیل شدهاند. غنی شدگی از عناصر (K, Rb, Ba, Sr)LILE و تهی شدگی از عناصر (Ti, Nb, Ta)HFSE در همه نمونه ها نسبت به گوشته اولیه دیده می شود که خود مؤید تشکیل ماگما در زون فرورانش است. بطور کلی توده های نفوذی منطقه رودگز دارای ناهنجاری Eu مثبت هستند که در کنار مقادیر بالای Sr (411 تا ۶۸۴ گرم در تن) و بالا بودن نسبت (La/Yb)N می توان به تشکیل ماگما در عمق پایداری گارنت و همچنین کاهش تفریق ماگما و در نتیجه عدم تبلور تفریقی پلاژیوکلاز اولیه پی برد. بر اساس نسبت بالای Sr/Y (بیش از ۶۷)، مقدار Y کمتر از ۸ گرم در تن، Yb کمتر از ۰/۶۱ گرم در تن و بالا بودن نسبت (La/Yb)N ، ماگمای این توده ها آداکیتی بوده و سنگ منشاء می تواند آمفیبولیت با ۲۵ درصد گارنت باشد.