مقاله زمین شیمی و سن سنجی گرانیتوئیدهای سری مگنتیت کرتاسه پایانی در منطقه ارغش-قاسم آباد (شمال شرق ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پترولوژی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: زمین شیمی و سن سنجی گرانیتوئیدهای سری مگنتیت کرتاسه پایانی در منطقه ارغش-قاسم آباد (شمال شرق ایران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماگماتیسم
مقاله کرتاسه پایانی
مقاله پهنه فرورانش
مقاله پهنه سبزوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمی نیا زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کریم پور محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: همام سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فینگر فریتز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه اکتشافی طلای ارغش در شمال شرق پهنه ایران مرکزی قرار دارد. این منطقه در پهنه ساختاری سبزوار در شمال گسل درونه واقع است. رخنمون های سنگی شامل سنگ های آتشفشانی با سرشت داسیت و آندزیت، سنگ های درونی با طبیعت دیوریت، کوارتزدیوریت، کوارتز مونزودیوریت، گرانودیوریت و گرانیت و سنگ های رسوبی با ترکیب آهک، ماسه سنگ و کنگلومرا هستند. مطالعه سنگ های نفوذی دیوریت، کوارتزدیوریت، کوارتزمونزودیوریت و گرانودیوریت گویای تعلق این مجموعه به سری مگنتیت (نوع I)، پتاسیم متوسط و متاآلومین است. این سنگ ها با کانی زایی ضعیف آهن در منطقه همراه هستند. عناصر TiO2، P2O5، Nb، La و Zr در توده ها دارای مقادیر پایین و نسبت های ایزوتوپی ۸۷Sr/86Sr اولیه و eNd اولیه در آن ها به ترتیب ۰٫۷۰۳۷۵۵ و +۴٫۷۴ است. سن این توده ها بر اساس سن سنجی اورانیوم- سرب زیرکن ۹۲٫۸±۰٫۹ میلیون سال (کرتاسه بالایی) است. داده های ترکیب زمین شیمیایی و نسبت های ایزوتوپی ۸۷Sr/86Sr اولیه، وجود ماگمایی با منشا گوشته تهی شده و مرتبط با پهنه فرورانش اقیانوس قدیمه سبزوار را تایید می کنند.