مقاله زمین شیمی و سنگ شناسی بازالت های شمال شرق نیشابور، شمال شرق ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ژئوشیمی از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: زمین شیمی و سنگ شناسی بازالت های شمال شرق نیشابور، شمال شرق ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازالت
مقاله بازالت قلیایی
مقاله سنگ شناسی
مقاله شمال شرق ایران
مقاله نیشابور
مقاله کالدونین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل ولی پور محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی مزده مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ های بازالتی مورد نظر با مختصات جغرافیایی ’۰۸ ۵۹o تا ’۱۶ ۵۹o طول شرقی و ’۰۷ ۳۶o تا ’۱۱ ۳۶o عرض شمالی در شمال شرق درود – نیشابور قرار گرفته است. سن این سنگ ها سیلورین است و ترکیب سنگ شناسی متنوعی شامل بازالت معمولی، بازالت الیوین دار، تراکی بازالت، آندزیت بازالتی، تراکی آندزیت بازالتی و دولریت دارند که بر اساس نمودارهای نام گذاری، سنگ های منطقه مورد مطالعه بازالت قلیایی است. در نقشه زمین شناسی طرقبه این سنگ ها به صورت گدازه های بالشی گزارش شده اند، اما به دلیل تکتونیزه بودن منطقه و خردشدگی سنگ ها، ساختار بالشی در منطقه مورد مطالعه دیده نشد. نمودارهای مختلف سرشت ماگمای مولد را قلیایی سدیمی نشان دادند و نمودارهای عنکبوتی عناصر ناسازگار نشان دهنده بی هنجاری های متفاوت و متغیر عناصر ناسازگار مانند Rb, K, Th (LILE ) Ba, هستند که بیانگر تاثیر شدید فرایند دگرسانی در این سنگ ها بوده و عناصر (HFSE) Nb, Ti, Ta غنی شده اند که نشان دهنده منبع گوشته غنی شده (سست کره) برای این سنگ ها است، همچنین بی هنجاری های مثبت سرب در نمودارهای عنکبوتی مشارکت مواد پوسته ای در سنگ زایی سنگ های منطقه را نشان می دهد. محیط زمین ساختی این سنگ ها نشانگر این امر است که بازالت های مورد مطالعه از نوع درون صفحه ای است، و با توجه به وجود فسیل مرجان در رخساره های کربناتی – ماسه سنگ منطقه متعلق به سن دونین می توان چنین استنباط کرد که سنگ های آتشفشانی منطقه در محیط کم عمق زیر آب، طی فاز کالدونین فوران کرده اند.