مقاله زمین شیمی عناصر کمیاب خاکی و شیمی کانی گارنت در اسکارن های منطقه دره زرشک (جنوب غرب یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۴۳۱ تا ۴۴۴ منتشر شده است.
نام: زمین شیمی عناصر کمیاب خاکی و شیمی کانی گارنت در اسکارن های منطقه دره زرشک (جنوب غرب یزد)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گارنت
مقاله اسکارن
مقاله REE
مقاله میکروسکوپ ریزکاونده الکترونی
مقاله دره زرشک
مقاله جنوب غربی یزد
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مر فرید
جناب آقای / سرکار خانم: دیمر صالح
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گارنت فراوانترین کانی کلسیمی- سیلیکاتی اسکارن های دره زرشک را تشکیل می دهد و به شکل توده ای بی وجه تا دانه ای خوش وجه، همسانگرد تا ناهمسانگرد و با منطقه بندی نوسانی تا قطاعی یا بدون هر نوع منطقه بندی دیده می شود. بر اساس مشاهدات کانی شناختی و روابط پاراژنتیکی، این کانی در مرحله دگرنهادی پیشرونده تشکیل شده است. این کانی دو الگوی متفاوت: (۱) غنی شدگی در LREEs نسبت به HREEs به همراه بی هنجاری مثبت و بالای Eu، و (۲) غنی شدگی در HREEs نسبت به LREEs همراه با بی هنجاری اندک Eu را از خود نشان می دهد که به ترتیب سرشتی ترکیب های آندرادیتی و گراسولاری است. بررسی با میکروسکوپ ریزکاونده الکترونی (EPMA) نشان می دهد که ترکیب گارنت های دره زرشک در گستره گارنت های گراندایتی قرار می گیرند و از نوع آندرادیت- گراسولار هستند و تنها حاوی درصد کمی اسپسارتین و پیروپ اند و از این نظر ترکیبی مشابه با گارنت های اسکارن های مس، آهن و طلای جهان دارند.