مقاله زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی گستره پی جویی شکسته سبز شمال غرب بیرجند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۵۰۷ تا ۵۲۰ منتشر شده است.
نام: زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی گستره پی جویی شکسته سبز شمال غرب بیرجند
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوک لوت
مقاله کانی سازی رگه ای
مقاله دگرسانی
مقاله ژئوشیمی
مقاله شکسته سبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاویدی مقدم مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کریم پور محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده شفارودی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان شهری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه شکسته سبز در شرق ایران و در ۹۶ کیلومتری شمال غرب بیرجند واقع شده است. پی جویی اولیه در این منطقه به یاری پردازش داده های ماهواره ای آستر به روش نقشه بردار زاویه طیفی، دگرسانی های پروپلیتیک، آرژیلیک و سرسیتیک را نشان داد که با مشاهدات صحرایی تایید شدند. این گستره شامل برونزدهایی از آتشفشان های پالئوسن-ائوسن بوده که واحدهای نیمه عمیق با ترکیب حدواسط در آنها نفوذ کرده اند. دگرسانی های اصلی عبارتند از پروپلیتیک، آرژیلیک و سیلیسی-کربناته. کانی سازی به شکل های رگه ای (مرکز و غرب منطقه)، رگچه ای و پراکنده (شرق و غرب منطقه) دیده می شود. رگه ها دارای راستای شمال غربی جنوب شرقی تا شمال شرقی جنوب غربی و شیب ۸۵ تا ۹۰ درجه دیده می شوند. به دلیل تاثیر زیاد فرآیندهای هوازدگی بر کانی سازی اولیه، کانی سازی ثانویه سولفیدی و اکسیدی گسترش گسترده ای داشته و مالاکیت، آزوریت، کالکوزیت، کوولیت، هماتیت و گوتیت تشکیل شده اند. بقایایی از کانی های اولیه پیریت، کالکوپیریت و مگنتیت نیز دیده می شوند. کانی های باطله عبارتند از کلسیت، کوارتز و باریت. حداکثر مقدار پراکندگی مس و روی در رسوب های آبراهه ای در مناطقی است که در بالادست آن کانی سازی رگه ای و منطقه های دگرسانی پروپلیتیک، آرژیلیک سرسیتیک و سیلیسی وجود دارند. گستره تغییرات عناصر در نمونه های ژئوشیمیایی بر مبنای سنگ در رگه ها به صورت زیر است: مس ۰٫۶-۲٫۴ درصد، مولیبدن ۲۲۹۰-۷۷ گرم در تن، روی ۲۹۹۰-۲۳ گرم در تن، سرب ۷۵۴-۲۴ گرم در تن، و نقره ۱٫۴-۸ گرم در تن. بیشترین میزان عناصر در نمونه های ژئوشیمیایی بر مبنای سنگ در محل کانی سازی رگچه ای و پراکنده در واحدهای آندزیتی برای مس، ۴۵۰ گرم در تن، روی ۱۶۲ گرم در تن، سرب ۳۰۹ گرم در تن، مولیبدن ۷۷ گرم در تن است. با توجه به نوع دگرسانی ها، بی هنجاری عناصر مس، روی، نقره و مولیبدن و ارتباط کانی سازی با سیستم شکستگی ها می توان کانسار شکسته سبز را در رده کانسارهای ورا گرمای نوع رگه ای قرار داد.