مقاله زمین شناسی، دگرسانی، سن سنجی و پتروژنز توده های نفوذی منطقه اکتشافی هلاک آباد (شمال شرق ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در زمین شناسی اقتصادی از صفحه ۲۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: زمین شناسی، دگرسانی، سن سنجی و پتروژنز توده های نفوذی منطقه اکتشافی هلاک آباد (شمال شرق ایران)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعیین سن
مقاله ایزوتوپ ناپایدار
مقاله پتروژنز
مقاله فرافرورانش
مقاله سبزوار
مقاله هلاک آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قورچی روکی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: کریم پور محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فارمر جی.لنگ
جناب آقای / سرکار خانم: استرن چارلز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه اکتشافی هلاک آباد در شمال شرق پهنه ایران مرکزی (پهنه ساختاری سبزوار) قرار دارد. در این پژوهش تکامل ژئوشیمیایی، سن و منشا بخشی از کمان ماگمایی (توده های نفوذی) شمال شرقی ایران در منطقه هلاک آباد (خراسان رضوی) مورد مطالعه قرار گرفته است. رخنمونهای سنگی به ترتیب سن نسبی شامل سنگهای آتشفشانی با سرشت داسیت، آندزیت و بازالت، سنگهای رسوبی آهکی، سنگهای درونی شامل دیوریت، کوارتزدیوریت، مونزودیوریت، کوارتز مونزونیت، گرانودیوریت و گرانیت و واحدهای رسوبی آهک، ماسه سنگ و کنگلومراست. پذیرفتاری مغناطیسی توده های گرانیتوئیدی بیش از SI 100´۱۰ است، لذا متعلق به سری مگنتیت (اکسیدان) هستند. ماگماتیسم یادشده به طور عمده در قلمرو پتاسیم پایین (سری تولئیتی) و متاآلومین قرار می گیرند. مقادیر عناصر Zr، Th، Nb، Ti در مقایسه با N-MORB کاهیدگی نشان می دهند. الگوی عناصر کمیاب روند تقریبا مسطحی را نشان می دهند. سن توده گرانودیوریتی بر اساس سن سنجی اورانیوم سرب زیرکن ۹۹٫۷±۱٫۸ میلیون سال (کرتاسه میانی) است و نسبت ۸۷Sr/86Sr اولیه آنها ۰٫۷۰۴۷ است. داده های ترکیب ژئوشیمیایی و نسبتهای ایزوتوپی ۸۷Sr/86Sr اولیه نشان دهنده ماگماتیسم مرتبط با قوسهای آتشفشانی و زون فرورانش در این منطقه است. ماگماتیسم مورد مطالعه با ویژگیهای محتوای بالای Na2O (%3-7)، مقدار کم K2O (%1-0.12)، مقدار بالای CaO (4 تا ۵٫۷%)، مقدار کم Rb (1 تا ۲۰ پی پی ام)، محتوای کم REE (کمتر از ۴۰)، نسبت بالای Ba/Nb، نسبت Sm/Yb کمتر از ۲، مقدار (La/Yb)N کمتر از ۲، میزان ایزوتوپ اولیه ۸۷Sr/86Sr کمتر از ۰٫۷۰۴۵ و میزان eNd اولیه +۴٫۵ ویژگیهای غیر گرانیتوئیدهای معمول زون فرورانش را نشان می دهد. ویژگیهای ژئوشیمیایی و پترولوژیکی نشان دهنده ذوب در فشار نسبتا کم (عمق کم) است. شواهد نشان دهنده آن است که تشکیل این توده گرانیتوئیدی نیازمند یک ناحیه فرافرورانش است.