مقاله زمینه های پیدایش خرابات و تطورات آن در متون عرفانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در عرفان اسلامی (ادیان و عرفان) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: زمینه های پیدایش خرابات و تطورات آن در متون عرفانی
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرابات
مقاله آیین مهر
مقاله مهرابه
مقاله خورآبه
مقاله مغان
مقاله ادبیات قلندرانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی قصرچمی خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: عناقه عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواری سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم خرابات از بعد لغوی و سپس جایگاه خاص آن در آئین مهرپرستی به دلایل متعددی آن گونه که می بایست مورد بررسی واقع نشده و معنای مستقلی که جامع و مانع باشد برآن مترتب نگردیده است. سیر تاریخی و تطور لغوی و مشربی این واژه نشان می دهد، خرابات در اصل همان «خورآبه» در آیین میترائیسم بوده که با طی مراحلی دشوار، سالک طریق آن مشرب به آنجا ره می یافته است. بعد از اسلام و ظهور مشرب عرفان و تصوف این واژه و مفهوم، با بسامدی فراوان در آثار عرفانی و ادبی متجلی گردید و در ادبیات قلندرانه چنان راه یافت که هر کس به ظن خود از آن تعبیری نمودو متاسفانه نقب انحرافی از این واژه به وجود آمد که با اصل جایگاه خاصی که در آیین میترائیسم داشت؛ تفاوت کلی دارد و متاسفانه در مفهوم عام، به عشرتکده و شرابخانه، نقل به معنی گردید. نگارنده در این مقاله بر آن است تبیین نماید که اصل مفهوم خرابات بر خاسته و برگرفته از چه آیینی است و سیر تاریخی آن چگونه است؟