مقاله زمینه های شکل گیری اندیشه های نوگرایانه امیرکبیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۸۶ در مسکویه از صفحه ۱۸۷ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: زمینه های شکل گیری اندیشه های نوگرایانه امیرکبیر
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبریز
مقاله قائم مقام
مقاله سفرهای امیرکبیر
مقاله کنفرانس ارزنه الروم
مقاله مسافرت ایروان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق رشتی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سیدین لشکریانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیدار شدن اندیشه های جدید در دوره قاجاریه، یکی از مهمترین علل تغییرات در ایران دوره قاجار است. این تحولات سرانجام باعث دگرگونی اساسی در بنیان و نوع حکومت ایران شد. جریانی که شخصیت هایی مانند امیرکبیر در آن نقش مهمی داشتند. تفکرات امیرکبیر در رویارویی با عناصر متعدد، از تفکری سنتی به تفکری شبه مدرن گرایش پیدا می کرد. این علل را باید در مکان زندگی امیر، شهر تبریز، تاثیرگذاری شخصیت هایی چون قائم مقام ها و سفرهای امیر به مسکو، پترزبورگ، و ایروان دانست. همچنین، شخصیت و اراده و علاقه زیاد امیر برای مدرنیزاسیون (نوسازی) ایران جزو علت هایی است که باید به آن اشاره شود.