مقاله زمان هیدگری در تقابل با زمان هگلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جستارهای فلسفی (پژوهش های فلسفی) از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: زمان هیدگری در تقابل با زمان هگلی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هگل
مقاله هیدگر
مقاله زمان
مقاله پروا
مقاله اکنون
مقاله صیرورت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شیرین کندی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، معنای زمان در فلسفه هگل و تفکر هیدگر بررسی می شود. بعد از گزارش رأی هگل راجع به زمان، نقد بنیادین هیدگر از مفهوم زمان هگلی عرضه می شود و سپس از رأی و نظر خود هیدگر درباب زمان که به زعم هیدگر دقیقا در تقابل با دیدگاه هگل است و زمان اصیل محسوب می گردد سخن گفته می شود. به اعتقاد هیدگر، تلقی هگل از زمان در ادامه یا درچارچوب مابعدالطبیعی غرب است درحالی که نظر خودش در این باب از مابعدالطبیعه فراتر رفته و اندیشه ای بدیع به شمار می آید.