مقاله زمان سنجی رشد پورفیروبلاست ها و ارتباط آن با گامه های دگرریختی در سنگ های دگرگون منطقه همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پترولوژی از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: زمان سنجی رشد پورفیروبلاست ها و ارتباط آن با گامه های دگرریختی در سنگ های دگرگون منطقه همدان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پورفیروبلاست
مقاله دگرریختی
مقاله دگرگونی
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی کیان لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: محجل کفشدوز محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سپاهی گرو علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی دوست سیدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه ساختاری در شیست های ژوراسیک منطقه همدان، شواهد دست کم چهار گامه دگرریختی را نشان می دهد که با رخدادهای دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی همراه بوده است. پور فیروبلاست های متعددی در این سنگ های دگرگونی به صورت قبل، هم زمان و بعد از گامه های دگرریختی رشد کرده اند. آندالوزیت به صورت قبل از D2 و هم زمان با D2 رشد کرده است. برخی از آندالوزیت ها که در اثر دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی تشکیل شده اند توسط تنش های کششی بودین شده و فضای فاصله های بودین ها با کوارتز اشغال شده است. آندالوزیت های سنگ های دگرگونی ناحیه ای جهت دار بوده و امتداد غالب آن ها به سمت جنوب شرق است. گارنت به صورت قبل یا هم زمان با D1، بعد از D1، هم زمان با D2، بعد از D2 احتمالا هم زمان با D3 و بعد از D3 در سنگ های دگرگونی ناحیه ای رشد کرده است. استارولیت به صورت قبل از D2 و احتمالا هم زمان با D1، هم زمان با D2 و بعد از D3 تشکیل شده است. سیلیمانیت نیز اکثرا در قالب پورفیروبلاست های آندالوزیت و یا به صورت فیبرولیت در گامه چهارم رشد کرده است. کردیریت در اثر هر دو رخداد دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی رشد کرده است. در سنگ های دگرگونی ناحیه ای کردیریت هم زمان با D2 و بعد از D2 تشکیل شده است.