سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – دانشگاه سمنان
حمید بیرقی – دانشگاه آزاد مهدیشهر

چکیده:

میانقابهای مصالح بنایی تاثیر قابل ملاحظه ای بررفتار ساختمان ها دارند این موضوع زمان تناوب سازه را تحت تاثیر قرار میدهد دراین مقاله اثر دیوارهای پرکننده میانقابها برزمان تناوب ساختمان مورد بررسی قرار میگیرد به این منظور مدلهای سازه با لحاظ کردن میانقابها بصورت دستک قطری فشاری معادل برسازه هایی با ارتفاع ۳تا ۹ طبقه و با درصد میانقابهای مختلف از ۲۰ تا ۸۰ درصد و دهنه های متغیر شامل ۳و۴وو۵و۶ دهنه و مصالح پرکننده مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان داد میانقابها اثرقابلملاحظه ای درکاهش زمان تناوب ساختمان دارند ولی تعداد دهانه ها عامل اثر گذار نمی باشد.