سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری جوکار – استاددانشگاه صنعتی شریف
آیدا درویشان – دانشجو

چکیده:

استفاده از انبارهای عبوری یک استراتژی لجستیکی جدید است که منافع حائز اهمیتی از جمله عدم وجود موجودی یا موجودی کم درانبار به همراه می آورد درترمینالهای انبار عبوری محموله ها از کامیونهای ورودی تخلیه شده مرتب و بسته بندی شده درطول انبارعبوری حرکت داده شده و بصورت مستقیم بارکامیونهای خروجی میشوند تا به نقاط مختلف درسیستم توزیع ارسال گردیند عملکرد موثر چنین سیستی درگرو هماهنگی مناسب بین کامیونهای ورودی و خروجی است درمقاله حاضر مسالهزمان بندی کامیونهای ورودی وخروجی به همره مساله تخصیص محصولات به کامیونها به صورت همزمان دریک سیستم انبار عبوری شاملچنددرب تخلیه و چنددرب یادگیری بررسی می شود مساله بصورت برنامه ریزی عدد صحیح مختلط مدلسازی می شود که میتواند جهت حل دقیق مسائل با ابعاد کوچک بکاررود.