سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حامدرضا طارقیان – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدهادی فراهی – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
مژگان معرب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

چکیده:

در هر پروژه تعدادی فعالیت وابسته به هم وجود دارند. اجرای هر یک از این فعالیتها نیازمند منابع متفاوتی است که بعضاٌ محدود می باشند. در این مقاله اجرای بعضی فعالیتها پیوسته و بعضی ناپیوسته یا قابل تجذیه در نظر گرفته شده اند. به این معنا که وقتی برنامهً تخصیص منابع به یک فعالیت پیوسته میسر شد، دیگر تا پایان اجرای آن فعالیت، انجام آن را متوقف نکرده و فعالیت را به صورت پیوسته تا پایان برنامه ریزی می کنیم، ولی برای فعالیت ناپیوسته می توان در حین اجرا، انجام آن را متوقف کرده، ادامهً آن را به تعویق انداخت. هدف در این مساٌله تعیین زمان شروع و حالت اجرای هر فعالیت است به گونه ای که زمان اجرای پروژه را کمینه نماید. مساٌلهً زمان بندی پروژه با منابع محدود یک مساٌلهً NP-hard است. ما برای حل این مساٌله از الگوریتم ژنتیک با "نمایش غیرمستقیم کروموزم" استفاده کرده ایم