سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا صادقی حصار – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
حمید طباطبایی یزدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

دراین مقاله ابتدا تعریفی از زمان بند پردازش ارائه شده و چالشهای زمان بندیدر نسلهای پردازشی والد پردازشگرهای چند هسته ای مثل SMP , NUMA و smt بررسی شده است ارزیابی توپولوژی چند هسته ای و مبانی مدیریت توان در چنین پردازشگرهایی برایمرور روش زمان بندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است پس از آنکه برنامه نویسی موازی معرفی می شود متریک های موثر در کارایی این روش برنامه نویسی در پردازشگرهای چند هسته ای مورد بررسی قرارمیگیرد معرفی گراف های CFG به عنوان گراف جریان محاسبات و PDG به عنوان گراف وابستگی کنترلی پیش زمینه ای برای ارائه الگوریتم خوشه بندی GREIMO درنظر گرفته شده است و در پایان زمان بندی چند نخی عمومی و تولید کد چند نخی با استفاده از الگوریتم MCGT ارائه می شود.