سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد یاوری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

دراین تحقیق مساله جدید پذیرش سفارشات ساخت و ردسفارشات تعمیر محصولات برگشتی و زمان بندی آنها بصورت توام درمساله تک ماشینه براساس مطالعه صنعت هوایی معرفی و بررسی شده است دراین مساله تولید کننده با پذیرش هرسفارش ساخت درامدی کسب می کند و باردهرسفارش تعمیر جریمه ای متحمل خواهد شد سفارشات ساخت و تعمیر دریک خط ماشین صورت می گیرند و زمان بندی سفارشات ساخت با شاخص مجموع وزنی زمان های تکمیل سفارشات ساخت پذیرفته شده و زمان بندی سفارشات تعمیر با شاخص حداکثر دیرکرد سفارشات تعمیر پذیرفته شده ارزیابی می شوند مساله معرفی شده یک مساله NP-hard است که برای حل آن درانی تحقیق دو مدل برنامه ریزی عددصحیح مختلط خطی و یک روش ابتکاری ارایه شده است که کارایی آنها درمسائل نمونه ای مختلف باهم مقایسه شده اند ازمایشات عددی بیانگر کارایی مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط خطی پیوسته ارایه شده برای حل مسائل با اندازه های کوچک و متوسط است. درمقابل مدل برنامه ریزی عددی صحیح مختلط خطی برمبنای دوره های زمانی کارایی مناسیب برای حل مساله بویژه مسائل متوسط به بالا را ندارد.